Mikael Rasmussen

Mikael Rasmussen

Mikael Rasmussen

Mikael Rasmussen har været voksenunderviser de sidste 25 år. Som tidligere luftfarsinspektør i Statens Luftfartsvæsen har Mikael været uddannelsesansvarlig samt underviser indenfor Human factor området i luftfarten. De sidste 9 år har Mikael været tilknyttet Center for Stress og Trivsel og Stresstænketanken som underviser og foredragsholder indenfor psykisk arbejdsmiljø. Mikael Rasmussen bliver brugt både som foredragsholder, underviser samt proceskonsulent.


Kursus for ledere i stress reducering og trivselfremme 

Kursus omhandlende konflikter, vold og mobning

Kursus omhandlende kommunikation og samarbejde

Kursus med temaet stress som et fælles ansvar

Kursusdag med diskussion og arbejdsgrupper omhandlende stress

3 x 3 timers kursus omhandlende det gode arbejdsliv