Emner

Eksempel på foredrag:

Oplæg af 60 – 90 minutters varighed. Der både kan stå alene, eller fungere som indledning til efterfølgende aktiviteter som fx. workshops og kursus aktiviteter.

Foredrag er ofte færdige oplæg med et fast tema / indhold. Men kan også skræddersyes specifikke opgaver.

 

Eksempel på Workshop:

Med udgangspunkt i en specifik opgave eller tema mødes en gruppe menesker for at arbejde koncentreret og praktisk med løsning af opgaven.

Workshops er oftest af 2 – 4 timers varighed.

 

Eksempel på Seminar:

Præsentation af tema eller emne. Ofte i form af et indledende foredrag der lægger op til oplæg, disktution og drøftelser.

Der lægges op til stor deltagelse og aktivitet blandt deltagerne på seminaret. Dette kan både ske sammen og i mindre arbejdsgrupper.

 

Eksempel på kursus:

Et kursusforløb strækker sig normalt fra 1/1 dag til flere dage, med fokus på et bestemt tema eller emne.

Der kan være tilknyttet en eller flere oplægsholderne afhængig af tema og varighed. Der vil under et kursusforløb ofte være lyttende indslag, hvor deltagerne overværer foredrag, og mere aktive indslag hvor deltagerne deltager i aktiviteter som workshops og gruppearbejder.

Kurser kan have mange former og tilpasses som regel altid kundens ønsker om forløb, dygtiggørelse og værktøjer.

 

Eksempel på faciltiering / ordstyrer:

En facilitator fungerer som mødeleder / ordstyrer på møder og ved forsamlinger. Facilitatoren guider og bistår grupper til den letteste vej mod et erklæret mål. Dette ikke i form af konkret deltagelse i drøftelser og beslutninger til opgaven, men ved vejledning og styring af dialog, debat og forløb.